Zorgboerderij De Bouwhoeve
06 17890978 | info@debouwhoeve.nl

Leren


Op De Bouwhoeve werken we vraaggestuurd en flexibel. We bieden rust, veiligheid en activiteit. In de activiteiten zit vaak een uitnodiging of zelfs een uitdaging. Medewerkers worden gestimuleerd tot het stellen van andere hulpvragen. Dat kunnen vragen zijn over zelfredzaamheid, over onderwijs, over (samen)werken en nog veel meer. Daarmee wordt dagbesteding ook een uitnodiging om te leren. Op sommige vragen vinden we op De Bouwhoeve een antwoord. Voor andere vragen is soms meer nodig. We zitten in een breed netwerk en hebben veelvuldig contact met scholen, gemeenten en andere zorgaanbieders. Wij gaan regelmatig met onze medewerker en de mensen uit zijn/haar omgeving om tafel.

De geïndiceerde zorg wordt betaald uit het persoonsgebonden budget (PGB) of via de WMO.

Realisatie: HelderHoogeveen.com